Επαγγελματικό, Ιατρικό, Νομικό απόρρητο


Η grammateia.gr δεσμεύεται ρητά και συμβατικά στην αυστηρή και πιστή τήρηση του απορρήτου των συνδρομητών της, έχοντας καθήκον εχεμύθειας όλων όσων έλαβε γνώση, εξ αφορμής και κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το συνδρομητή. Συγκεκριμένα απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και εκατέρωθεν, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνεπειών του νόμου, τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή κάθε παράτασης της, όσο και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της, η αποκάλυψη οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας αφορά την επιχείρηση, την δραστηριότητα, τα προσωπικά ή μη δεδομένα των συμβαλλόμενων μερών σε τρίτους. Επισημαίνεται εδώ ότι, με την εξόφληση του εκάστου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της grammateia.gr σε εύλογο χρόνο, η τελευταία υποχρεούται σε καταστροφή και αφαίρεση από τους server (διακομιστές) των αρχείων της, κάθε πληροφορίας που περιέχουν και αφορά στον συνδρομητή και έγινε γνωστή στα πλαίσια της συνεργασίας με την grammateia.gr.

Η παρούσα δέσμευση εμπιστευτικότητας και τήρησης παντός απορρήτου, ενδεικτικά αυτού του επαγγελματικού, ιατρικού, νομικού και άλλων όσων υφίστανται στα πλαίσια πάσης συνεργασίας, αφορά όλες τις συνεργασίες που υλοποιούνται και δεν εχει καταληκτική ημερομηνία.

 • Συνδεθείτε στα ραντεβούσας με iPhone

  iphone4

 • Δωδεκάλογος επικοινωνίας

  no12index
 • Παρέχουμε υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας.

  Πολιτική Ποιότητας
 • Διεκδικούμε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις σας.

  Πελατειακή Αριστεία
 • Προάγουμε τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας.

  Κοινωνική Ευθύνη
 • Δέσμευση αυστηρής τήρησης απορρήτου.

  Δέσμευση Απορρήτου