Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών


9001_2000IsoΣτην Εταιρεία μας, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους και όλου του ανθρωπίνου δυναμικού της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστες υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω:

 • Εχουμε σε λειτουργία λογισμικό (CRM) για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.
 • Εκπαιδεύουμε αδιαλείπτως τους εργαζόμενούς μας, ώστε το γνωστικό και επικοινωνιακό επίπεδό μας να βελτιώνεται συνεχώς.
 • Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία της εταιρείας μας.
 • Καθορίζουμε στόχους ποιότητας υπηρεσιών, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατά τη διάρκεια Αξιολόγησης από τη Διοίκηση)
 • Δημιουργούμε μηχανισμούς ελέγχου και επανελέγχου για την έγκαιρη πρόληψη των λαθών.
 • Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ομαδικότητα, τη σύμπνοια και την ομόνοια του προσωπικού όπως επίσης του εργασιακού χώρου έτσι ώστε να είμαστε πάντα η πρώτη εταιρεία στο χώρο μας όσον αφορά το Turnover.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας για μας και το προσωπικό μας είναι η ευγένεια, η ειλικρίνεια, η σωστή πληροφόρηση, η ικανότητα επικοινωνίας, με κύριο στόχο μας τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2008) που αποτελεί βασική μας δέσμευση.
 • Στοχεύουμε η Εταιρία μας να είναι μια από τις πιο αξιόπιστες, υψηλού επιπέδου συνεργασίας.

 • Συνδεθείτε στα ραντεβούσας με iPhone

  iphone4

 • Δωδεκάλογος επικοινωνίας

  no12index
 • Παρέχουμε υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας.

  Πολιτική Ποιότητας
 • Διεκδικούμε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις σας.

  Πελατειακή Αριστεία
 • Προάγουμε τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας.

  Κοινωνική Ευθύνη
 • Δέσμευση αυστηρής τήρησης απορρήτου.

  Δέσμευση Απορρήτου