"Πελατειακή Αριστεία"
η Στρατηγική της grammateia.gr


Η Στρατηγική μας είναι απλά η διαδρομή που επιλέγουμε να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε τον στόχο μας προκειμένου να υλοποιήσουμε το Όραμα της εταιρείας μας: «να κατέχουμε ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών outsourcing στην Ελληνική αγορά».

Είναι προφανές πως για να επιτύχουμε, οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των Πελατών μας, να τις καλύψουμε αποτελεσματικά, ποιοτικά, οικονομικά, καίρια, ολοκληρωμένα. Η Στρατηγική που θα επιτρέψει στην grammateia.gr να διεκδικήσει για να κερδίσει την διαρκή ‘πρώτη θέση’ στην προτίμηση του κάθε ενός Πελάτη μας ξεχωριστά είναι η Πελατειακή Αριστεία (Customer Excellence).

Η Πελατειακή Αριστεία που εφαρμόζουμε βασίζεται σε 5 άξονες:

 1. Αποτελεσματικότητα στην κάλυψη των αναγκών του Πελάτη. Για να επιτευχθεί αυτό προϋποθέτει i) να ακούμε τον Πελάτη συνεχώς προσεκτικά, για να καταλαβαίνουμε τις εκάστοτε ανάγκες του ii) να έχουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για να καλυφθεί η κάθε ανάγκη (ανθρώπινο δυναμικό & τεχνολογία) iii) να χρησιμοποιούμε τις υποδομές και τους πόρους που έχουμε σωστά, με την κατάλληλη προσέγγιση (ευγένεια, επαγγελματισμό, συνέπεια), για να καλύπτουμε τις ανάγκες υπηρεσιών του Πελάτη.
 2. Υψηλή Ποιότητα σε κάθε διάσταση της δραστηριότητάς μας. Έχουμε σύστημα ποιότητας που διασφαλίζει ότι αυτά που λέμε ταυτίζονται με αυτά που πράττουμε . Το σύστημα βοηθάει να διατηρούμε πάντα την ποιότητα σε υψηλό επίπεδο, ώστε να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας στον Πελάτη. Αυτά προϋποθέτουν οργανωτικότητα με συνέπεια. Συνεπακόλουθο της εστίασής μας στην υψηλή ποιότητα είναι ότι δεν θα αναλαμβάνουμε περισσότερους πελάτες ανά περίοδο από όσους προγραμματίζουμε, αν αυτό μπορεί να επηρρεάσει αρνητικά την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών μας. Ποτέ δεν επαναπαυόμαστε όταν κάνουμε κάτι αρκετά καλά. Ολοένα ψάχνουμε τρόπους για να βελτιωθούμε σε κάθε διάσταση της δραστηριότητάς μας, να καινοτομήσουμε με σκοπό να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της υπηρεσίας που απολαμβάνει ο Πελάτης.
 3. Οικονομία στον Πελάτη μέσω αξιοποίησης Τεχνολογίας Αιχμής. Εξοικονομούμε χρόνο, πόρους, ανθρώπινη προσπάθεια, χωρίς να διακυβεύουμε το αποτέλεσμα, ή την υψηλή ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μας. Η οικονομία, με την αξιοποίηση αυτοματισμών & τεχνολογίας αιχμής, μεταφράζεται στην αποφυγή της σπατάλης. Αυτό με τη σειρά του μεταφράζεται ως συρρίκνωση του κόστους των υπηρεσιών που απολαμβάνει ο Πελάτης μας, ώστε να του προσφέρουμε την βέλτιστη σχέση αξίας/κόστους.
 4. Καίρια ανταπόκριση για την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη προϋποθέτει την οργανωμένη, εύρυθμη λειτουργία των διεργασιών παροχής υπηρεσιών. Βασιζόμαστε στον σωστό προγραμματισμό των απαραίτητων πόρων μας για να το πετύχουμε. Ο κάθε ένας Πελάτης ενδιαφέρεται μόνον για την υπηρεσία που παρέχουμε σε εκείνον, καθώς μόνον για αυτήν θα μας αμοίβει. Οι βάρδιες των εργαζομένων μας με τις τεχνολογικές υποδομές της εταιρείας θα διασφαλίζουν ότι όταν ο κάθε ένας Πελάτης χρειάζεται την υπηρεσία που του παρέχουμε, θα την λάβει έγκαιρα και σωστά, ανεξάρτητα αν ταυτόχρονα εξυπηρετούνται πολλοί άλλοι Πελάτες από την εταιρία μας.
 5. Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσίας είναι εκείνη όπου είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε πλήρως την υπηρεσία που ο Πελάτης μας ζητά να του παρέχουμε. Ποτέ δεν παρέχουμε κάποια υπηρεσία ευκαιριακά ή αποσπασματικά. Αυτό σημαίνει πως για τις υπηρεσίες που παρέχουμε διαθέτουμε όλους τους απαραίτητους πόρους που αξιοποιούμε μέσα από ποιοτικά ελεγχόμενες διαδικασίες ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε στον Πελάτη την ικανοποίησή του από την υπηρεσία που λαμβάνει. Για τον ίδιο λόγο δεν θα παρέχουμε υπηρεσίες όπου δεν διαθέτουμε την σχετική τεχνογνωσία, ή τους απαιτούμενους πόρους ώστε να καλύψουμε πλήρως την ανάγκη του Πελάτη.

 • Συνδεθείτε στα ραντεβούσας με iPhone

  iphone4

 • Δωδεκάλογος επικοινωνίας

  no12index
 • Παρέχουμε υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας.

  Πολιτική Ποιότητας
 • Διεκδικούμε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις σας.

  Πελατειακή Αριστεία
 • Προάγουμε τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας.

  Κοινωνική Ευθύνη
 • Δέσμευση αυστηρής τήρησης απορρήτου.

  Δέσμευση Απορρήτου