Οι Αξίες μας


ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ: Η κύρια περιουσία μας είναι οι άνθρωποί μας. Αντιμετωπίζουμε τους γύρω μας με σεβασμό, δημιουργούμε ευκαιρίες για Πρόοδο και Ανάπτυξη, αναγνωρίζουμε τις προσωπικές συνθήκες καθενός ενθαρρύνωντας την υποστήριξη.

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μεγιστοποιούμε την απόδοσή μας μαθαίνοντας μέσα από την ομαδική εργασία. Τα προσωπικά συμφέροντα έπονται των στόχων της ομάδας.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Τηρούμε τους νόμους, τους ηθικούς κανόνες & τους κανονισμούς που διέπουν το πεδίο δραστηριότητάς μας. Είμαστε συνεπείς, τίμιοι, ειλικρινείς απέναντι στους πελάτες, τους συναδέλφους, και τους συνεργάτες μας. Οι πράξεις και οι αποφάσεις μας συνάδουν στην τήρηση του δικαίου.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ: Είμαστε εστιασμένοι στους πελάτες μας: ανταποκρινόμαστε άμεσα & αποτελεσματικά στις πραγματικές τους ανάγκες.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Έχουμε ενεργητική προσέγγιση και θέλουμε να παράγουμε ποιοτικό αποτέλεσμα. Εναγγαλίζουμε τις αλλαγές, προκαλούμε το status quo, λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να επισημάνουμε και να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις στις διεργασίες, τις υπηρεσίες, τα συστήματα ή το εργασιακό μας περιβάλλον.

ΜΑΘΗΣΗ: Βελτιωνόμαστε με τη Μάθηση που επιτυγχάνεται: α) με δομημένες εκπαιδεύσεις εντός ή εκτός της εταιρείας, και β) μέσα από την καθημερινή τριβή με το αντικείμενο της εργασίας μας. Πιστεύουμε ότι η πρόοδος και η εξέλιξη των εργαζομένων μέσα στην εταιρεία προϋποθέτει τη μαθησιακή τους πρόοδο.

 • Συνδεθείτε στα ραντεβούσας με iPhone

  iphone4

 • Δωδεκάλογος επικοινωνίας

  no12index
 • Παρέχουμε υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας.

  Πολιτική Ποιότητας
 • Διεκδικούμε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις σας.

  Πελατειακή Αριστεία
 • Προάγουμε τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας.

  Κοινωνική Ευθύνη
 • Δέσμευση αυστηρής τήρησης απορρήτου.

  Δέσμευση Απορρήτου